Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Sima – Dagali

Sima–Dagali er blant de kraftledningene her i landet som har hatt den mest kompliserte og omfattende prosessen knyttet til trasévalg og miljøtilpasning. Blant annet fikk planene om nasjonalpark på Hardangervidda avgjørende betydning for trasévalget. Samtidig var ledningen viktig for arbeidet med kraftoverføring fra Vestlandet til Østlandet, og den går gjennom et svært værhardt høyfjellsterreng.

Sima–Dagali går gjennom et værhardt terreng, i høyder opp mot 1400 meter over havet. Som vi kan se medfører også dette store utfordringer knyttet til snø- og islast på master og liner. — Foto: Svenn Erik Hagen, NVE

Relatert informasjon

Kart

Fra: Sima kraftverk

Til: Dagali transformatorstasjon

Fylke(r): Hordaland, Buskerud

I drift: 1980

Lengde: 101,9 km

Spenning: 420 kV

Nåværende eier: Statnett SF

Viktige momenter

 • overføring vest-øst
 • høyt spenningsnivå
 • værutsatt høyfjellsterreng
 • debatt om trasévalg
 • rekordrask ledningsbygging
 • tre ulike entreprenører
 • Sima kraftverk

Kilder

Litteratur:

 • Johnsen, Rolf R. (1977): Kraftledninger fra Eidefjord-verkene. Fossekallen, Nr. 2, 1977: 16-18.
 • Johnsen, Rolf R. (1978): Kraftledninger fra Eidefjord-verkene. Fossekallen, Nr. 4, 1978: 7-8.
 • Johnsen, Rolf R. (1980): Kraftledninger fra Eidefjord-verkene. Fossekallen, Nr. 5, 1980: 36-38.

Muntlige kilder:

 • Bjørn Dag Evensen, Statnett SF
 • Knut Stabell, Statnett SF