Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Salten – Svartisen

Med idriftsettelsen av ledningen Salten–Svartisen i 1994, fikk Norge endelig et sammenhengende innenlands sentralnett for kraftoverføring. Arbeidet med denne ledningen var i tillegg spesielt med tanke på terrengforholdene og de klimatiske utfordringene.

Kraftledning Salten - Svartisen, ved Glomfjord. — Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE, 14.06.2010

Relatert informasjon

Kart

Fra: Salten transformatorstasjon

Til: Svartisen kraftverk

Fylke(r): Nordland

I drift: 1994

Lengde: 123,6 km

Spenning: 420 kV

Nåværende eier: Statnett SF

Viktige momenter

 • omfattende nyere utbygging
 • knyttet sammen sentralnettet innenlands
 • svært kupert og værutsatt terreng
 • Glomfjordspennet
 • representativ masteteknikk
 • Svartisen en av landets mest komplekse kraftverksutbygginger

Kilder

Litteratur:

 • Barth-Jacobsen, Bjørn & Strand, Inge (2003): Kraft og politikk – i lys av Salten Kraftsamband. Bodø: Odds interbok.
 • Morch-Hansen, Stein (1983): Nye 420 kV ledninger i to etapper fra Kobbelv til Nedre Røssåga. Fossekallen, Nr. 9, 1983: 17-18.
 • Rønningsbakk, Kjell (2001): Statnett gjennom ti år. i Rønningsbakk (red.): Balansekunst – Statnett 10 år. Oslo: Statnett/Preutz grafisk.

Muntlige kilder:

 • Tore Kim Lunde, Statnett SF
 • Idar Maurseth, Statnett SF
 • Rolf Risdal, Statnett SF
 • Knut Stabell, Statnett SF