Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 11.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Orkdal – Snillfjord

I 1980 satte Sør-Trøndelag Kraftselskap i drift ledningen Orkdal–Snillfjord. Store deler av denne var en ombygging av den gamle ledningen fra Evjen til Snillfjord. De tekniske løsningene som ble valgt ved ombyggingen, er et pionerarbeid, og representerer et godt eksempel på innovativ tenkning innen bygging og oppgradering av kraftledninger.

Kraftledning Orkdal - Snillfjord — Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE, 09.03.2009

 

Relatert informasjon

Kart

Fra: Orkdal transformatorstasjon

Til: Snillfjord transformatorstasjon

Fylke(r): Sør-Trøndelag

I drift: 1980

Lengde: 30 km

Spenning: 132 kV

Nåværende eier: TrønderEnergi Nett AS

Viktige momenter

  • glassfiberisolatorer som mastetravers
  • kryssavstivning av bæremaster
  • pionerprosjekt
  • representativt anlegg – unik ombygging
  • tidligere eneste forsyningslinje til store øysamfunn
  • Snillfjord transformatorstasjons 132 kV-anlegg

Kilder

Muntlige kilder:

  • Egil Asbøll, TrønderEnergi AS
  • Bjørn Bergem, TrønderEnergi AS
  • Johan Hilstad, TrønderEnergi AS
  • Johan Hilstad, TrønderEnergi AS

Tidl. sjefsingeniør Egil Asbøll (f. 1937)

Egil Asbøll har vært sentral i utviklingen av flere tekniske pionerløsninger i kraftoverføringen. Som sjefsingeniør i TrønderEnergi var han ledende i arbeidet med å finne løsninger innen nye måter å bygge overføringsledninger på, samt å utnytte bestående ledninger for oppgraderinger til høyere overføringsevne.

Asbøll ble også tidlig engasjert i utviklingen av AUS (Arbeid Under Spenning) i Norge, og han arbeider i dag fortsatt med utvikling og opplæring innen AUS-teknikk.