Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 23.08.2018 , sist oppdatert 16.06.2021

Fagsamling Lillehammer

Velkommen til fagsamling på Lillehammer om helhetlig forvaltning i nedbørsfeltet. 

Fagsamlingene setter fokus på de ulike aktørene i et nedbørsfelt og hvordan de bedre kan samhandle, lære hverandre å kjenne samt hvordan vi på best mulig måte kan ta hensyn til ulike tiltak som blir utført. Vi ønsker å se landbruksfaglige, skogbruksfaglige, planfaglige, byggesaksbehandlere, VA, private konsulenter og andre statlige aktører på samlingen.

Fagsamlingenes hjemmeside, program og påmelding finner du her.

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Scandic Lillehammer Hotel, Turisthotellvegen 6, Lillehammer
Dato:
23. - 24. OKTOBER 2018
Frist:
12.10.2018