Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 12.05.2022 , sist oppdatert 15.06.2022

Norges Energidager

Mye har skjedd siden Energidagene 2021. Hendelser og andres lands valg påvirker norske kraftpriser i større grad enn vi er vant til. Samtidig er energisystemet i endring for å møte økt elektrifisering og utslippskutt. Gjennom innlegg fra flere spennende aktører ser vi nærmere på hvilke muligheter og utfordringer kraftbransjen står overfor.

Hold av 20 og 21.oktober - så kommer mer informasjon om program og påmelding etter sommeren. 

Sted:
Oslo
Dato:
20. - 21. OKTOBER 2022
Frist:
20.10.2022