Hver sommer tar vi inn studenter og skoleelever til sommerjobb. Så langt det lar seg gjøre forsøker vi å tilpasse arbeidsoppgavene til dine interesser, erfaring og kompetanse. Det er et stort spekter av arbeidsoppgaver, og dette vil variere fra år til år etter fagavdelingenes behov for ekstra hjelp.

Studenter som har påbegynt en relevant utdanning i forhold til NVEs fag- og ansvarsområder vil bli prioritert.

Søknadsfrist hvert år er 1.mars.

 

Masteroppgaver

Vi kan bidra med faglig veiledning og økonomisk støtte til relevante masteroppgaver.