Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

----------------------------------------------------------------------------------------

Hei studenter!

NVE har alltid jobbet med fornybar energi. Vi jobber hver dag med prosjekter innen vind-, sol-, og vannkraft. I tillegg jobber vi med å varsle flom, skred og snøskred, og med å sikre og planlegge slik at vi alle kan bo trygt for naturfarer.

Vi du vite mer om hvordan det er å ha en jobb med stor samfunnsnytte? Her treffer du oss høsten 2019:

Viktig dato for deg som er nyutdannet, med Mastergrad innen energi/elkraft: 8. november. Da er det søknadsfrist på EnergiTrainee-ordningen. Les mer om den her.