Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Høsten 2018 treffer du oss disse stedene:

  • Bindeleddet – karrieredag NTNU – 19. september

  • Springbrettet - karrieredag ved UIB – 2. oktober

  • Karrieredag INGa (teknologifag) NTNU avdeling Gjøvik – 9. oktober

  • Karrieredag NMBU – 10. oktober

  • Energidagen NTNU – 25. oktober

  • BM–dagen NTNU – 6. november

Ledig stilling: Vassdrags- og energidirektør

Vi søker en strategisk, utviklingsorientert og synlig direktør med bred ledererfaring fra komplekse organisasjoner. NVE er en kunnskapsorganisasjon med en sentral rolle innenfor et virksomhetsområde med stor samfunnsmessig betydning og oppmerksomhet. Stillingen krever god rolleforståelse, interesse for forvaltning av energi- og naturressurser og innsikt i rammebetingelsene som vil styre utviklingen i sektoren fremover. Ny direktør må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der evne til organisasjonsutvikling er viktig.

Les mer om ledig stilling som vassdrags- og energidirektør her.

Se våre ledige stillinger i Webcruiter

Se våre ledige stillinger her, eller registrer din CV hos Webcruiter (ekstern lenke)