Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Høsten 2018 treffer du oss disse stedene:

  • Bindeleddet – karrieredag NTNU – 19. september

  • Springbrettet - karrieredag ved UIB – 2. oktober

  • Karrieredag INGa (teknologifag) NTNU avdeling Gjøvik – 9. oktober

  • Karrieredag NMBU – 10. oktober

  • Energidagen NTNU – 25. oktober

  • BM–dagen NTNU – 6. november

Se våre ledige stillinger i Webcruiter

Se våre ledige stillinger her, eller registrer din CV hos Webcruiter (ekstern lenke)