Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

----------------------------------------------------------------------------------------

Hei studenter!

NVE har alltid jobbet med fornybar energi. Vi jobber hver dag med prosjekter innen vind-, sol-, og vannkraft. I tillegg jobber vi med å varsle flom, skred og snøskred, og med å sikre og planlegge slik at vi alle kan bo trygt for naturfarer.

Vi du vite mer om hvordan det er å ha en jobb med stor samfunnsnytte? Her treffer du oss høsten 2019:

Viktig dato for deg som er nyutdannet, med Mastergrad innen energi/elkraft: 8. november. Da er det søknadsfrist på EnergiTrainee-ordningen. Les mer om den her.

NVE er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som vi registrerer og behandler om deg på grunnlag av din søknad om stilling hos oss. Gjennom personvernerklæringen får du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan disse opplysningene blir behandlet og hvilke rettigheter du har i denne forbindelsen. Du kan lese hele personvernerklæringen her