Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 04.09.2015 , sist oppdatert 21.06.2021

Hva ser vi etter?

Vi rekrutterer både erfarne og nyutdannede og fra mange ulike studieretninger, hovedsakelig innen tekniske fag /realfag, natur- og miljøfag, IKT, jus og samfunns- og økonomifag.

Vi har særlig behov for:

  • Master of Science (siv.ing.) blant annet innen bygg/vassdragsteknikk, hydraulikk, energi og miljø
  • Realfaglig kompetanse blant annet geofag/geofysikk og hydrologi
  • Samfunnsøkonomer
  • IKT kompetanse og IKT-sikkerhet