Arbeidsmiljøet vårt - NVE

Vi håndterer meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver innen vann- og energiforvaltningen. Vi arbeider aktivt innen HMS og jobber kontinuerlig med å skape et godt arbeidsmiljø preget av åpenhet, tillit og sikkerhet i arbeidsutførelsen.

NVE er IA-virksomhet og har et lavt sykefravær. Over 15 ulike nasjonaliteter er representert i vår virksomhet og kvinner utgjør mer enn 40% av arbeidsstokken. I kartlegginger/undersøkelser sier de fleste at de trives godt i NVE. Vi har flere ulike sosiale arrangementer i løpet av et år og et aktivt bedriftsidrettslag.

Vi kan tilby

  • En sterk kunnskapsorganisasjon med utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver
  • Et sterkt tverrfaglig miljø
  • Gode muligheter for kompetanseutvikling
  • Engasjerte og kunnskapsrike kolleger
  • Internasjonale prosjekter og utviklingssamarbeid
  • Fleksibel arbeidstid
  • Aktivt bedriftsidrettslag og mulighet for trening i arbeidstiden

 

Pensjonistforening

Vi har en aktiv og engasjert pensjonistforening for tidligere ansatte i NVE, Statkraft og Statnett. Kontakt styreleder Bjørn Wold på e-post bjornwo@gmail.com eller på telefon 90860649 dersom du ønsker mer informasjon eller vil melde deg inn.