Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 20.11.2015 , sist oppdatert 18.06.2021

Utvikle nytte - /kostanalyser til prioritering av forebyggende tiltak mot flom - og skredfare

Utvikle et kost-nytteverktøy for best utnyttelse av skred- og flomsikringsmidler.

Avsluttes: 2016

Prosjektleder

Marianne Myhre