Rekordhøg fyllingsgrad for årstida. Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgraden i norske magasin 83,7 prosent. 

Fyllingsgraden ligg over historisk maksimum i periode 1982-2014. Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 0,6 prosenteiningar mot 0,4 prosenteiningar veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2014 var 72,5 prosent og minimumsverdien 48,1 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 87,8 prosent. Fyllingsgraden ligg over historisk maksimum i periode 1982-2014. Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde ein fyllingsgrad på 82,7 prosent, som er den høgaste siden 1983. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 81,8 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 51, samt historiske verdiar og diagram finst i Vassmagasinstatistikken.