Rekordhøg magasinfylling i Midt- og Nord-Noreg (område 3). Ved utgangen av veke 46 var fyllingsgraden i norske magasin 87,9 prosent.

Gjennom veka auka fyllingsgraden med 0,2 prosenteiningar mot ein nedgang på 0,7 prosenteiningar veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2014 var 82,9 prosent og minimumsverdien 64,0 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Midt- og Nord-Noreg (område 3) med 90,8 prosent. Magasinfyllinga er den høgaste sida 1995.

Søraust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 85,7 prosent. Vest-Noreg (område 2) hadde ein fyllingsgrad på 88,2 prosent.

Energiinnhold og fyllingsgrad i vannmagasiner, uke 46 2015 1

 

Uke 46

Uke 45

 

Område

Relativ fyllingsgrad

Prosent

Energi- innhold

GWh

Magasin-

kapasitet

GWh

Median 2

Prosent

Relativ fyllingsgrad

Prosent

Endring i relativ fyllingsgrad Prosentenhet

 

Hele landet

87,9

72314

82224

82,9

87,7

0,2

Område 1

85,7

29627

34572

83,7

85,1

0,6

Område 2

88,2

19311

21895

83,0

87,0

1,2

Område 3

90,8

23376

25757

81,4

91,9

-1,1

1 Tallene gjelder ved utgangen av uken

2 Referanseperioden for medianen er 1990-2014