Nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av uke 45 var fyllingsgraden i norske magasiner 87,7 prosent.

Gjennom uken gikk fyllingsgraden ned med 0,7 prosentpoeng mot 1,0 prosentpoeng uken før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2014 var 83,9 prosent og minimumsverdien 65,1 prosent.

Høyest magasinfylling hadde Midt- og Nord-Norge (område 3) med 91,9 prosent, mens Sørøst-Norge (område 1) hadde lavest fylling med 85,1 prosent. Vest-Norge (område 2) hadde en fyllingsgrad på 87,0 prosent.

Energiinnhold og fyllingsgrad i vannmagasiner, uke 45 2015 1

 

Uke 45

Uke 44

 

Område

Relativ fyllingsgrad

Prosent

Energi- innhold

GWh

Magasin-

kapasitet

GWh

Median 2

Prosent

Relativ fyllingsgrad

Prosent

Endring i relativ fyllingsgrad Prosentenhet

 

Hele landet

87,7

72148

82224

83,9

88,4

-0,7

Område 1

85,1

29426

34572

83,8

86,4

-1,3

Område 2

87,0

19051

21895

84,7

87,6

-0,6

Område 3

91,9

23671

25757

82,6

91,7

0,2

1 Tallene gjelder ved utgangen av uken

2 Referanseperioden for medianen er 1990-2014