Mindre vatn i magasina. Ved utgangen av veke 44 var fyllingsgraden i norske magasin 88,4 prosent.

Illustrasjon vassmagasin Saudnefallene.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 1,0 prosenteiningar mot 0,5 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2013 var 84,8 prosent og minimumsverdien 64,3 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Midt- og Nord-Noreg (område 3) med 91,7 prosent, mens Søraust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 86,4 prosent. Vest-Noreg (område 2) hadde ein fyllingsgrad på 87,6 prosent.

 

Energiinnhold og fyllingsgrad i vannmagasiner, uke 44 2015 1

 

Uke 44

Uke 43

 

Område

Relativ fyllingsgrad

Prosent

Energi- innhold

GWh

Magasin-

kapasitet

GWh

Median 2

Prosent

Relativ fyllingsgrad

Prosent

Endring i relativ fyllingsgrad Prosentenhet

 

Hele landet

88,4

72651

82224

84,8

89,4

-1,0

Område 1

86,4

29868

34572

85,9

88,2

-1,8

Område 2

87,6

19175

21895

85,9

87,9

-0,3

Område 3

91,7

23608

25757

84,1

92,2

-0,5

1 Tallene gjelder ved utgangen av uken

2 Referanseperioden for medianen er 1990-2014