Liten auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 18 var fyllingsgraden i norske magasin 36,5 prosent.

Gjennom veka auka fyllingsgraden med 0,1 prosenteiningar mot ein nedgang på 2,0 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2015 var 33,8 prosent, og maksimum 57,8 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Midt- og Nord-Noreg (område 3) med 42,8 prosent, mens Søraust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 28,8 prosent. Vest-Noreg (område 2) hadde ein fyllingsgrad på 41,3 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 18, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

 

Magasinstatistikk og rapport om kraftsituasjonen for uke 19 publiseres torsdag 19. mai.

I forbindelse med at både mandag og tirsdag 16-17. mai 2016 er hellig- og høytidsdager, publiserer NVE magasinstatistikken og rapporten om kraftsituasjon på torsdag istedenfor onsdag den uken.  Magasinstatistikken for uke 19 offentliggjøres torsdag 19.mai kl. 1300.