Nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 1 var fyllingsgraden i norske magasin 78,9 prosent.

Fyllingsgraden ligg over historisk maksimum på 78,2 prosent i periode 1982-2015. Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 3,6 prosenteiningar mot 1,9 prosenteiningar veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2015 var 68,7 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 82,3 prosent. Fyllingsgraden er over historisk maks. i periode 1982-2015. Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde ein fyllingsgrad på 78,3 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 77,1 prosent.

Energiinnhold og fyllingsgrad i vannmagasiner, uke 1 2016 1

 

Uke 1, 2016

Uke 53, 2015

 

Område

Relativ fyllingsgrad

Prosent

Energi- innhold

GWh

Magasin-

kapasitet

GWh

Median 2

Prosent

Relativ fyllingsgrad

Prosent

Endring i relativ fyllingsgrad Prosentenhet

 

Hele landet

78,9

64848

82224

68,7

82,5

-3,6

Område 1

77,1

26654

34572

66,3

81,0

-3,9

Område 2

82,3

18014

21895

73,3

86,2

-3,9

Område 3

78,3

20180

25757

66,7

81,3

-3,0

1 Tallene gjelder ved utgangen av uken

2 Referanseperioden for medianen er 1990-2015

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 1, samt historiske verdiar og diagram finst i Vassmagasinstatistikken.