Høgare prisar.

Meir forbruk grunna kjølegare vêr og redusert produksjon frå svensk kjernekraft medverka til auka kraftprisar i heile Norden i førre veke.

I tillegg er det uvisse rundt tilgjengelegheit av fransk kjernekraft kommande vinter, noko som har ført til høgare energiprisar på kontinentet. Dette saman med ein noko forverra ressurssituasjon har bidrege til stigande framtidsprisar på nordisk kraft dei siste vekene.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 41 her (PDF)