Haustvêr og produksjonsnedgang.

Det vart kaldare i heile Noreg i veke 39 og det kom over dobbelt så mykje nedbør som normalt for veka.

Samstundes gjekk norsk kraftproduksjon ned. Dette skuldast mellom anna ein kraftig auke i den nordiske vindkraftproduksjonen, i tillegg til forventningar om tørrare vêr i inneverande veke. Den regulerbare vasskrafta heldt derfor igjen, noko som tyder på at vasskraftprodusentane stort sett har god kontroll på vatnet.  

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 39 her (PDF)