Lågare nordisk kraftproduksjon.

Tørt vêr og lite vind bidrog til at kraftproduksjon i Norden gjekk ned sist veke. Nordisk nettoeksport gjekk ned med 126 GWh noko som i hovudsak skuldast auka kraftimport frå Tyskland.

I tillegg var overføringskabelen mellom Polen og Sverige ute til vedlikehald, noko som bidrog til lågare svensk nettoeksport.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 38 her (PDF)