Auka krafteksport frå Noreg til Nederland.

Kraftprisen gjekk litt opp i Noreg i førre veke. Utvekslingskabelen mellom Noreg og Nederland vart satt i drift etter vedlikehald, noko som ga større nettoeksport av kraft og bidrog til prisauken.

Høg vasskraftproduksjon og godt vêr dei siste vekene har gjort at magasinfyllinga ligg under median. For inneverande veke er det venta lågt tilsig, men meir nedbør enn i veke 37.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 37 her