Ulike kraftprisar i Noreg

I førre veke vart det ulike kraftprisar i alle dei ulike kraftprisane. Vedlikehald på linjer mellom Midt- og Nord-Noreg og feil på kabel over Oslofjorden avgrensa overføringskapasiteten i det norske kraftsystemet.

Kabelfeilen påverkar kor mykje kraft Aust-Noreg kan ta imot frå Vest- og Sør-Noreg. Kraftoverskotet i Vest-, Sør- og Nord-Noreg fekk difor lågare overføringskapasitet enn behovet, noko som medverka til prisskilnadane.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 36 her