Auke i vind- og vasskraft.

Meir produksjon frå vass- og vindkraft bidrog til nordisk nettoeksport og noko lågare kraftprisar i veke 35. Prisane i Noreg endra seg ulikt: Litt opp i Øst- og Sørvest-Noreg, om lag uendra i Nord-Noreg, medan prisane gjekk ned i Vest- og Midt-Noreg. Prisendringane svarar godt til fordelinga av tilsigsendringane i førre veke.

 

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 35 her