Svak auke i nordisk produksjon

Ei svak auke i den nordiske kraftproduksjonen, ga tilnærma balanse i nordisk produksjon og forbruk. Dansk vindkraft bidrog til produksjonsoppgangen. Magasinfyllinga i Noreg ligg på normalen, men i Sverige er han framleis godt under medianen. Fyllingsgraden har her ligge på om lag 16 prosenteiningar under medianen dei siste seks vekene.

 

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 34 her