Ressursgrunnlaget som normalt. Nedbør gav ein auke i vassmagasina i alle elspotområda i Noreg i veke 30. Samla sett i Noreg er fyllingsgraden på medianen. NVEs berekningar for snø, grunn- og markvatn ved utgangen av veke 30 er òg om lag på normalen.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 30 her