Framleis høg kraftproduksjon.

Kraftproduksjonen i Noreg gjekk opp med 66 GWh i veke 3, samanlikna med veka før. Det vart dermed ny norsk produksjonsrekord av kraft i løpet av ei veke. Årsaka til det var framleis høgt kraftbehov grunna det kalde vêret over heile Norden.

Torsdag mellom kl. 8 og 9 vart det satt ny forbruksrekord i Noreg med 24.485 MWh/h. Då vart den momentane etterspurnaden etter kraft så høg at kraftprisen vart over 200 øre/kWh Aust-, Midt- og Nord-Noreg. Det er den høgaste timesprisen i Noreg sidan januar 2010 . Prissmitte frå Finland og Sverige medverka til pristoppane i førre veke.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 3 2016 her. (PDF)

Til orientering

Det ble oppdaget en feil i fordeling av energiinnhold i magasiner mellom elspotområde 1 og 5. Feilen er rettet opp i uke 3. Historiske data er rettet opp og tilgjengelig her.