Mindre vindkraft. Det var monaleg lågare vindkraftproduksjon i Sverige, Danmark og Tyskland førre veke, noko som bidrog til ein oppgang i det nordiske prisnivået.

Prisauken medverka til meir norsk vasskraftproduksjon, særleg i Sørvest- og Nord-Noreg, som har godt med vatn i magasina.