Nordisk nettoimport. Ein nedgang i norsk og svensk kraftproduksjon bidrog til første veke med nordisk nettoimport sidan januar. 

Lågare tilsig og revisjonar på fleire store vasskraftverk kan ha bidrege til dette. I tillegg fortsetter prisoppgangen i terminmarknaden, noko som kan auke verdien av å spare på vatn i vassmagasina.