Lågare forbruk.

Mildare vêr og langhelg gav ein nedgang i kraftforbruket, noko som medverka til lågare kraftprisar i veke 18. Snittprisane i Noreg vart rundt 20 øre/kWh. I tillegg gjekk produksjonen ned i alle dei norske områda, med untak av i Øst-Noreg. Produksjonsauken i dette området kan ha samanheng med snøsmelting.

Søndag hadde Tyskland negative prisar i åtte timar. Høg produksjon frå sol- og vindkraft, saman med lågt forbruk kan forklare dei låge prisane.  

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 18 her. (PDF)

 

Magasinstatistikk og rapport om kraftsituasjonen for veke 19 publiserast torsdag 19. mai.
I forbindelse med at både måndag og tysdag 16-17. mai 2016 er heilag- og høgtidsdagar, publiserer NVE magasinstatistikken og rapporten om kraftsituasjon på torsdag i steden for onsdag den veka.
Magasinstatistikken for uke 19 offentliggjørast torsdag 19.mai kl. 1300.