Lågare forbruk og produksjon.

Det var små endringar i kraftmarknaden samanlikna med førre veke. Produksjon og forbruk gjekk noko ned, medan prisane hadde ei marginal auke.

Det vert for tida gjennomført spenningsoppgraderingar i nettet i Nord-Noreg. Som ein konsekvens av arbeidet er eksporten ut av NO4 redusert, noko som medverkar til lågare prisar i NO4 enn dei omkringliggande prisområda.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 15 her. (PDF)