Stabil kraftmarknad.

Ein svak nedgang i det norske kraftforbruket og noko lågare vindkraftproduksjon i Norden ga ein liten oppgang i kraftprisane til ca. 20 øre/kWh.

Kraftprisane har sida i vinter hatt en svak men jamn oppgang som kan ha samanheng med mindre nedbør i Noreg enn normalt så langt i år.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 14 her. (PDF)