NVE har hevet farenivået for fjellpartiet Veslemannen til rødt farenivå. Rauma kommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet er varslet.

- Nedbøren de siste dagene har gitt økt bevegelse i den mest aktive delen av fjellpartiet Veslemannen. Bevegelsene var torsdag kveld kl. 22 over 42 mm/døgn, noe som tilsier rødt farenivå, sier Lars Harald Blikra, seksjonssjef i NVE.

Mandag 2. oktober ble det satt oransje farenivå, basert på at det var meldt mye nedbør tirsdag og onsdag.

 

Forsøk med vanning

Det har vært rødt farenivå for Veslemannen tre ganger tidligere (2014, 2015, 2016), og flere bolighus og gårder i faresonen for utløp er blitt evakuert. Dette er en stor belastning for beboerne i området.

- Etter at beboerne som kan bli berørt av et eventuelt skred er evakuert, vil vi tilføre vann til Veslemannen i håp om å få bedre effekt av nedbøren. Målet er å kunne utløse hele eller deler av Veslemannen, slik at belastningen på beboerne blir mindre i framtiden, sier Blikra.

Det er knyttet usikkerhet til om tilførsel av vann vil kunne bidra til å løse ut et skred fra Veslemannen. Forsøket er uansett verdifullt fordi NVE får mer kunnskap om fjellpartiet og responsen på vanntilførsel.

 

Pressebrief fredag kl 8

Det blir pressebrief i Rauma kultur (møterom Romsdalshorn 3. etasje) fredag 6. oktober kl 8:00

 

Kontakt:

NVEs pressetelefon tlf: 489 97 667

 

Varsel om rødt farenivå: Georapport 5. oktober kl 22:00

Dagsrapporter Veslemannen

 

Bilder og video fra Veslemannen kan hentes fra NVEs fotostrøm. Stillbilder kan hentes fra filmene.

 

Notat om NVEs forsøk på å utløse deler av Veslemannen med vanntilførsel

 

Bilde av seksjonssjef Lars Harald Blikra