Sikringshåndboka fra NVE har nå innhold på flom og erosjon - NVE

Sikringshåndboka er en digital modulbasert veileder for sikringstiltak mot flom og skred. Nå har vi lagt ut fagstoff om flom og erosjon. 

Plastring, Utvik (Foto: Siss-May Edvardsen, NVE)

Tidligere har vi lagt ut fagstoff om erosjonssikring. Nå har vi også offentliggjort fagstoff på flom og massetransport. Flere moduler er lagt ut, og vi håper på å offentliggjøre flere moduler som inngår i tema flom og erosjon utover høsten.

På temasiden Sikring mot flom og erosjon finner du mer informasjon om de ulike fasene med tilhørende moduler:

  • 1. planlegging
  • 2. prosjektering
  • 3. utførelse
  • 4. forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Vi jobber også med andre tema som kvikkleire og skred i bratt terreng. Disse temaene vil bli gjort tilgjengelig senere.

Håndbok for deg som jobber med flom og skred

Målgruppen for Sikringshåndboka er prosjekterende ingeniører, entreprenører eller deg som jobber med flom og skred i kommunen eller andre steder. Ta gjerne håndboka i bruk, men med forbehold om at dette er en betaversjon og kan inneholde feil eller mangler. NVE forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og/eller forbedringer uten varsel.

Gå inn på siden Om Sikringshåndboka for mer informasjon. Vi tar gjerne imot dine tilbakemeldinger her. 

Se hele Sikringshåndboka fra NVE her.