Oppfølging av skredutsatt bebyggelse i Longyearbyen - NVE

Sysselmannen og NVE vil fortløpende vurdere den skredutsatte bebyggelsen i Longyearbyen inntil den overhengende snøskredsituasjonen er avklart. Ferdselsforbudet gjelder inntil videre.

Felles pressemelding fra NVE og Sysselmannen på Svalbard

NVE har ansvar for oppfølgingen, og vil i samarbeid med NGI gjennomføre skredfaglige vurderinger. Lokale observatører i Longyearbyen vil utføre daglige vurderinger i felt, og NVEs snøskredvarsling vil hver dag sende faglige vurderinger til Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre, som videreformidler meldingene lokalt. Snøskredeksperter fra NVE og NGI vil i tillegg gjennomføre en oppfølgende feltvurdering i romjula.

Ferdselsforbudet vil endres eller oppheves når skredfaglige vurderinger tilsier at dette kan skje.

Myndighetene har i denne sammenheng full fokus på sikkerhet.