NVE hever farenivået på Veslemannen til rødt, på bakgrunn av økte bevegelser i fjellpartiet. Det vil ikke bli satt i gang vanntiltak i fjellet siden sterk vind gjør det umulig med helikopterflyving.

Torsdag 12.10 ble meldt oransje farenivå for Veslemannen basert på værvarsel om regn og mildvær. Bevegelsene i øvre del av fjellpartiet økte fra fredag ettermiddag og har økt ytterligere natt til i dag. Siste døgnet er bevegelsene i nedre del av fjellpartiet også økt. Økning i hastigheten skyldes både snøsmelting og regn. Det er varslet mildt og regn i dag, men med usikre nedbørsmengder.

På bakgrunn av bevegelsene i fjellet og varsel om regn og mildvær hever NVE nå farenivået til rødt. Det vil ikke bli satt i gang tiltak med kunstig tilførsel av vann til fjellpartiet i dag. Årsaken er at vind gjør det umulig å få mannskap inn til fjellet med helikopter, og det må gjøres noe tiltak på installasjonene etter frosten tidligere i uken.

NVE følger situasjonen og bevegelsene på fjellet tett videre.Les statusrapporter fra Veslemannen.

Kontaktperson:
NVEs pressetelefon: 489 97 667