Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 27.02.2019

Veileder for overvåking av vassdragsanlegg

NVE har utarbeidet veileder for overvåking av vassdragsanlegg til § 7-2 i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg, damsikkerhetsforskriften.

Veilederen utdyper i hovedsak bestemmelsene i § 7-2 om overvåking i forskrift av 18.12.2009 om sikkerhet ved vassdragsanlegg, damsikkerhetsforskriften. Den utdyper også deler av andre paragrafer i damsikkerhetsforskriften av betydning for overvåking.

Denne veilederen, sammen med veileder for revurdering (1/2018), erstatter fullt ut Retningslinjer for overvåking og instrumentering av vassdragsanlegg til §§ 2-6 og 2-7 i forskrift om sikkerhet og tilsyn ved vassdragsanlegg (utgave 2-2005) og Retningslinje for tilsyn og revurdering av vassdragsanlegg til §§ 7-2 og 7-3 i forskrift om sikkerhet og tilsyn ved vassdragsanlegg (2002).

Veilederen gjelder for alle vassdragsanlegg, dvs. dammer og vannveier, i konsekvensklasse 1, 2, 3 og 4.


Last ned NVE-veileder 3/2019 Overvåking av vassdragsanlegg

Kontaktperson:

Senioringeniør Goranka Grzanic, tlf. 22 95 97 53

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: child
   at System.Web.UI.ControlCollection.Add(Control child)
   at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in D:\websites\prod\prod-2021\Views\Partials\grid\editors\macro.cshtml:line 15
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
   at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in D:\websites\prod\prod-2021\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 21