Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 08.11.2018

Seminar om kraftberedskapsforskriften onsdag 28.november

NVE har revidert kraftberedskapsforskriften, og inviterer alle KBO-enheter og høringsinstanser til informasjonsseminar om de viktigste endringene - og hva disse betyr for selskapene. Blant temaene som vil bli tatt opp, er klassifisering av anlegg, informasjonssikkerhet og driftskontrollsystemer.

Norge har i dag en god forsyningssikkerhet av energi, og kraftberedskapsforskriften er med på å sikre dette. Gjeldende forskrift er fra 2012. Den digitale utviklingen både i energisektoren og samfunnet for øvrig medfører endringer i energisystemets risiko- og sårbarhetsbilde. Regelverket må møte disse utfordringene, og NVE har derfor revidert forskriften. Forskriftsendringene vil tre i kraft fra 1. januar 2019.

 

Seminaret avholdes i NVEs lokaler i Middelthunsgate 29 på Majorstuen i Oslo, onsdag 28.november kl 10:00-14:30.

 

Påmelding innen 25.november på seminarets nettsider.