Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 31.03.2016

NIFS-prosjektets avslutningsseminar om naturkatastrofer

Tirsdag 12 april holder NVE, Jernbaneverket og Statens vegvesen avslutningsseminar for NIFS-prosjektet. Med et spennende program, fylt til randen med foredragsholdere og ekspert fra de tre etatene, skal man kunne få et grundig innblikk i prosessen og resultatene av prosjektet.

 Tirsdag 12. april / Saga kino / Klikk her for påmelding

 

NIFS-prosjektet har vært et felles satsningsområde mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. Prosjektperioden var fra 2012 til 2015 med et budsjett på 42 millioner kroner. Prosjektets syv delprosjekter har levert mer enn 90 fagrapporter, og opp i mot 100 medarbeidere i de tre etatene, og hos eksterne samarbeidspartnere, har vært involvert med å gi anbefalinger for håndtering av naturfare.

Tirsdag 12. april holdes NIFS-prosjektets sluttseminar i Saga kino. På programmet er alle de tre etatene representert med opptil flere foredragsholdere. På fem timer, fordelt over fire deler, vil man få høre foredragsholderne fortelle om blant annet planlegging og prosjektering i kvikkleireområder, samarbeid i kriser og ved beredskap og bruk av droner i arbeid knyttet til sikring og beredskap. Dagen begynner med registrering og mingling klokken 9.00 og avsluttes 15.00.

Om du er beslutningstaker, premissleverandør, konsulent, kunnskapsformidler eller står til knes i vann, snø eller leire, vil du få en nyttig dag!

 

For fullt program og påmelding, klikk her