Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 22.09.2016

Husk å melde deg på Norges energidager

Fredag 23. september går påmeldingsfristen for Norges energidager ut. Meld deg på NÅ hvis du vil være med på årets viktigste konferanse for fornybarbransjen!

Det har vært fullt hus på Norges energidager de siste årene, og også i år er konferansen i ferd med å fylles opp. Vi har noen plasser igjen, men du bør melde deg på NÅ for å være sikker på å få med deg årets samling.

Årets datoer er 13.-14. oktober 2016, og stedet er Scandic Holmenkollen Park Hotel i Oslo.

Hovedtema er Norden, som kan få en svært viktig rolle i det europeiske kraftmarkedet som er under utvikling.

Meld deg på på www.energidagene.no

 

Åtte matnyttige parallellsesjoner

 I parallellsesjonene får du faglig påfyll, og du får ny innsikt på områder som er viktige for deg og din virksomhet.

På sesjonen "Sikker digitalisering" kan du høre om hvordan sikkerhet og beredskap kan ivaretas når administrative nettverk, AMS og Scada blir integrerte systemer, og du blir oppdatert på arbeidet med ny sikkerhetslov, NVEs regelverksutvikling og siste nytt fra EU.

Grunn- og rettighetserverv» er et viktig tema for alle som driver med produkjon og overføring av strøm, som begge deler krever areal. I denne sesjonen får du oversikt over regelverk og prosess, og høre erfaringer fra utbyggere, skjønnsrett, grunneiere, rettighetshavere og advokater.

Eller hva med «Mulighet i morgendagens sluttbrukermarked», hvordan møter bransjen utfordringen som nye myndighetsmrav, mer bevisste kunder og smarte nett fører med seg? Og hvilke konsekvenser har det at Norge avslutter elsertifikatordningen, mens svenskene fortsetter - trenger vi «En felles nordisk fornybarstrategi post 2020?»?

 

Påmeldingsfristen er 23. september, mens fristen for endring/kansellering er 30. september.

Les mer om parallellsesjonene på www.energidagene.no, hvor du også  finner annen informasjon og kan melde deg på.

 

Vi sees i Holmenkollen 13. – 14. oktober!