Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.12.2015 , sist oppdatert 28.08.2020

Kart over regional- og sentralnettet

NVE publiserer for første gang et åpent ledningsatlas med kart over regional- og sentralnettet. Kartene har tidligere kun vært tilgjengelige for nettselskap og andre med såkalt tjenstlige behov.

Illustrasjon fra Nasjonalt ledningsatlas. Foto: NVE

Nasjonalt ledningsatlas inneholder et norgeskart over sentralnettet, og åtte regionale kart over regional- og sentralnettet. Kartene er basert på informasjon fra de regionale kraftsystemutredningene fra 2014, og anleggsdata innmeldt til Statnett før november 2014.

Du kan også finne oversikt over sentral- og regionalnettet i NVE Atlas , men disse er basert på en innsamling for mer nøyaktig stedfesting av kraftlinjer fra 2010. Denne er ikke oppdatert siden, men NVE arbeider for å kunne presentere oppdatert ledningsatlas via NVE Atlas.

Send e-post til agi@nve.no hvis du ønsker trykt versjon av kartene.

 

Last ned NVE-rapport 2015 – 116 «Nasjonalt ledningsatlas 2015»

 

 

 

Kontaktpersoner:

Senioringeniør Astri Gillund, tlf 22959342

Seksjonssjef Vegard Willumsen, tlf 92251702