NVE har varslet fare for flom og skred i flere fylker.

Om jordskred på Osterøy

NVE er til stades med geolog og annan geofagleg ekspertise for å hjelpe kommunen og politi.

NVE vart i dag tidleg kjent med at det hadde gått eit jordskred på Osterøy og sendte ut ekspertise frå NVEs regionkontor i Førde. NVE kjem til å vere på staden ut over dagen.

Jordskredfaren har i dei siste dagane vore på oransje nivå (nest høgaste nivå) i Hordaland og Rogaland . Dette grunna mykje nedbør og stor snøsmelting.

Kontaktpersonar:

Regionsjef Brigt Samdal; tlf: 907 48 238

NVEs pressetelefon: 489 97 667

 

Flom- og skredvarsler finner du på varsom.no

Statusoppdateringer fra flomvarslinga finner du her (ikke varsler).

 

Nyttig for folk:

Fare for flom- og jordskred: Hva du kan gjøre

 

Nyttige verktøy for kommunene:

Faresonekart for flom og skred NVE utarbeider faresonekart for kvikkleire, flom og skred i bratt terreng. Under din kommune finner du rapporter og kart for de ulike naturfarene.