Vi har fjernet passord på Sikringshåndboka som nå er åpen som betaversjon!

I denne omgang har vi åpnet temaet erosjonsikring og har publisert flere moduler! Vi håper på å få publisert enda flere moduler som inngår i erosjonsikring frem mot sommerferien. Det jobbes videre med andre tema som flom, kvikkleire og skred i bratt terreng.

Du kan nå ta Sikringshåndboka i bruk, men med forbehold om at dette er en betaversjon og kan innholde feil eller mangler. NVE forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og/eller forbedringer.

Gå inn på siden Om Sikringshåndboka for mer informasjon rundt Sikringshåndboka, og hvordan du kan gå fra problem til løsning ved hjelp av Sikringshåndboka.

Vi tar gjerne imot dine tilbakemeldinger!