Vi har fjernet passord på flere moduler til Sikringshåndboka (betaversjon)!

Nå har vi offentliggjort fagstoff på flomsikring og massetransport og flere moduler er lagt ut! I tillegg har vi gjennom sommeren offentliggjort følgende moduler på erosjon:

Det betyr at temaet Sikring mot flom og erosjon begynner å nærme seg komplett! Vi jobber med å få offentliggjort enda flere moduler som inngår i flom og erosjon utover høsten. Det jobbes videre med andre tema som sikring mot kvikkleireskred og skred i bratt terreng.

Ta gjerne Sikringshåndboka i bruk, men med forbehold om at dette er en betaversjon og kan innholde feil eller mangler. NVE forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og/eller forbedringer.

Vi tar gjerne imot dine tilbakemeldinger.