Studentdag 2021 - NVE

Er du student og interessert i energi? Lurer du på hvordan NVE arbeider for en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive energisystemer, samt bidrar til en effektiv energibruk?

Torsdag 11. februar inviterer Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE til digital studentdag. Her vil du møte ansatte som presenterer sine arbeidsoppgaver, og hvordan de bruker sin utdannelse for å løse problemstillingene. Du får svar på hvilke muligheter du som student eller snart nyutdannet har i NVE, og hvorfor du bør velge NVE som arbeidsgiver.

Program for dagen:

TIDSPUNKT TEMA HVEM
09.00-09.10 Velkommen og om NVE - Energi- og konsesjonsavdelingen (EK) Hanna Tysseland Skulstad og Jon Krogvold 
09.10-09.30 Energibruk i fremtidens samfunn Hanna Tysseland Skulstad
09.30-09.50 Vindkraft i perspektiv Jon Krogvold
09.50-10.00 Pause  
10.00-10.25 Vann- og vindkraftens rolle i framtidens kraftsystem Carl Andreas Veie
10.25-10.45 Vannkraft og miljø Finn Roar Halvorsrud
10.45-11.00 Pause   
11.00-11.20 Langsiktig kraftsystemplanlegging Lars Eirik Eilifsen
11.20-11.40 Kraftledninger – Hvorfor trenger vi stadig mer nett? Anette Ødegård
11.40-11.50 Pause   
11.50-12.10 Fra kraftsubsidier i Norge til hydrogenprat i Brussel – og alt imellom Frida Hugaas Aulie
12.10-12.30 Jobbe i NVE? Kathrine Berg Nilsen