Sluttseminar for SURF - NVE

Velkommen til sluttseminar for SURF: Urbanhydrologisk modellering og multifunksjonelle overvannstiltak

SURF og New WaterWays ønsker velkommen til åpent sluttseminar 1. desember. New Water Ways og SURF er to forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd m.fl., som sammen har forsøkt å finne ut: hvordan vann i en by beveger seg, hvor mye/lite vann er det under flom og tørke, hvordan takle for mye vann, hvordan kan vi gjøre vann i byen til en ressurs. I dette sluttseminaret vil NWW og SURF legge frem sine resultater og få hjelp av flinke foredragsholdere og seminardeltakere til å utnytte resultatene til det beste for folk flest, kommuner og forvaltningen.

 

8:30 – 8:35

Velkommen

8:35 – 8:50

Ordstyrer: Isabel Seifert-Dähnn (NIVA)

SURF 1: Nedbør: SURF datasett og ekstremverdier (Anita Verpe Dyrdal)

8:50 – 9:05

SURF 2: Fra mini- til maxiregnbed, og flomveier med!  (Anne Fleig og Bent Braskerud)

9:05 – 9:20

SURF 3: Ny urbanhydrologisk modell-DDDurban (Thomas Skaugen)

9:20 – 9:35

Spørsmål til SURF

9.35 – 9:40

Pause

9:40 – 9:55

Ordstyrer: Thomas Skaugen (NVE)

NWW 1: NWW 1: Multifunksjonelle overvannstiltak (Isabel Seifert-Dähnn)

9.55 – 10.10

NWW 2: «Overvannsavgift for Oslo – brukerfinansiering av klimaberedskap» (David Barton)

10.10 – 10.25

NWW 3: Fra ambisjon til handling - Hvordan involvere innbyggere i overvannshåndtering? (Line Barkved)

10:25 – 10:35

Spørsmål til NWW

10:35 – 10:40

Pause

10 :40 – 11.00

Ordstyrer: Rune Bratlie (NVE)

Key note 1: Thea Ingeborg Skrede (Norconsult, NTNU) Hva er en flomvei? 

11:00 – 11:15

Key note 2: Ingunn Lindeman (Miljø-direktoratet) Innspill fra høringsinstansene til forslag om nye rammebetingelser for overvannshåndtering.

11:15 – 11:59

Plenums diskusjon

11.59 – 12.00

Ha det bra!