NVE-dagen på småkraftdagene - NVE

Småkraftdagene 2016 går av stabelen 1. - 3. mars i Bergen.

Den 1. mars har NVE ansvaret for programmet og vil blant annet sette søkelyset på reguleringsmuligheter for småkraftverk, hva gjør NVE når avvik oppdages, DSBs rolle, coandainntak, rørbrudd, kraftnettet og ikke minst elsertifikater. Resten av arrangementet er i regi av Småkraftforeninga med interessante foredrag og workshops.