Norsk - svensk elsertifikatseminar - NVE

Seminaret er en del av kontrollstasjon 2017 under den norsk-svenske elsertifikatordningen. NVE og Energimyndigheten  vil presentere forslag til tiltak for å sikre et fortsatt velfungerende elsertifikatmarked.

Tid: Torsdag 9. juni 2016 kl 12.30 – 15.00

Sted: Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen