Nettbasert høringsseminar om risikoaksept for overvannsskade - NVE

NVE inviterer, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Norsk Vann og Asplan Viak, til et høringsseminar om risikoaksept for overvannsskade. 

Vi ser nærmere på forslagene til endringer i byggteknisk forskrift og plan- og bygningsloven, kunnskapsgrunnlaget de skal bygge på, og hvordan vi skal kunne oversette forslagene til konkrete arealbeslutninger i plan- og byggesak. Det vil bli rikelig anledning til diskusjon, og vi håper seminaret vil gi deltagerne et godt grunnlag for å skrive høringsuttalelser. Seminaret er nettbasert og åpent for alle. Se programmet for ytterligere detaljer.

Tid: kl. 09.00–14.00
Sted: Teams

Program for høringsseminaret om risikoaksept for overvannsskade 

  • 09.00–09.10 Velkommen: Rune Bratlie, NVE
  • 09.10–09.30 Endringsforslag til TEK og SAK: Bjørn Are Wigtil, DiBK
  • 09.40–10.00 Endringsforslag til plan og bygningsloven: Knut Rasmussen, KMD
  • 10.30–10.50 Hva vet vi egentlig om 20, 200 og 1000-årsregnet? Anita Verpe Dyrrdal, MET
  • 11.00–11.20 Hvilke overvannsmengder må vi planlegge for? Kristina Tvedalen og Kolbjørn Engeland, NVE
  • 11.30–12.00 Noen ulike former for risikoaksept for overvannsskade: Kim Paus, Asplan Viak
  • 13.00–14.00 Plenumdiskusjon og oppsummering: Alexandra Röttorp og Rune Bratlie, NVE