Ny revidert forskrift trer i kraft 01.01.19.

Energi Norge har på oppdrag fra NVE sett på hvordan et kursopplegg for kraftbransjen kan utformes for å øke kompetansenivået innen IKT-sikkerhet i kraftsektoren. Første kurs ut er praktisk opplæring i hvorfor og hvordan drive IKT-sikkerhetsarbeid i kraftselskaper, ut i fra NSMs Grunnprinsipper, slik at kravene i Beredskapsforskriften til grunnsikring kan innfris.