Klimatilpasningskonferansen 2018 - Samarbeid nasjonalt - styrke lokalt - NVE

Hvordan kan kommunene ta i bruk kunnskap og praktiske verktøy for å tilpasse seg til klimaendringer, og hvordan kan sentrale myndigheter bidra? Dette er tema på klimatilpasningskonferansen på Lillestrøm 29.november 2018. 

 

Program og påmelding finner du ved å klikke på lenken i sidemenyen til høyre.

Konferansen er et samarbeid mellom NVE, KS Kommunesektorens organisasjon, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Miljødirektoratet